REGULAMENT SSG

REGULAMENT și PROCEDURA

privind funcționarea Proiectului „#Gethomesafe”


1.Scopul regulamentului

Proiectul #GetHomeSafe creat de SSG SECURITY în parteneriatul cu Erika Isac și Global Records, are că scop contribuirea la crearea unei lumi mai sigure pentru protejarea persoanelor de sex feminin prin intermediul unei tehnologii/aplicații de monitorizare a locației persoanei în cauza, locație transmisa către SSG SECURITY prin intermediul aplicației agreate prin intermediului contractului semnat pentru acest serviciu, cu titlu gratuit.

Ne-am dat seama devreme că prea multe soluții de siguranță sunt greoaie, greu de utilizat și sunt prea scumpe. De aceea, am decis să ne concentrăm pe un obiectiv simplu: să aducem cât mai multe femei acasă în siguranță și că acestea să aibă sentimentul de securitate.

Prezenta procedura cuprinde:

1.Descrierea regulilor de aderare la proiectul #GetHomeSafe

2.Descrierea condițiilor și documentelor necesare pentru a semna contract și beneficia de securitate în cadrul proiectul #GetHomeSafe

3.Descrierea procedurii desfășurării proiectului #GetHomeSafe


Prezentul proiect se adresează exclusiv persoanelor cu capacitatea de folosinţă, respectiv persoanele apte din punct de vedere legal de a avea drepturi şi obligaţii civile.


2.Definiții și abrevieri 

2.1.Definiții 

Beneficiar – terțe persoane cu capacitatea de folosinţă și de exercițiu în accepțiunea prevederilor legale în vigoare

Regulament – Regulamentul de funcționare a proiectului #GetHomeSafe

Utilizator – Orice persoană cu capacitatea de folosinţă și de exercițiu în accepțiunea prevederilor legale în vigoare, care a aderat la proiectul #GetHomeSafe în baza unui contract încheiat cu SSG SECURITY

Contract – baza legala în care SSG SECURITY vă presta serviciul în favoarea beneficiarilor


3.Principiile utilizării serviciului de monitorizare prin proiectul #GetHomeSafe

3.1.Persoanele care vor să adere la proiectul #GetHomeSafe, vor folosi acest serviciu cu responsabilitate și buna credință.

3.2.Este STRICTĂ INTERZISĂ apelarea/solicitarea abuzivă a serviciului #GetHomeSafe, atât prin apelarea numărului unic 021/9921 sau linkul gethomesafe.ro sau alertarea falsă a echipajelor specializate de intervenţie, care implica și politia, acest fapt constituie contravenţie şi se sancţionează conform legislației în vigoare.

3.3.Proiectul este deschis beneficiarilor permanent în vederea oferirii acestora de către SSG Security a sentimentului de securitate privind relațiile interumane, cu condiția respectării cu strictețe a regulamentului aplicabil.

3.4.Serviciul este gratuit și se prestează doar în baza contractului încheiat cu SSG Security.

3.5.Persoana solicitanta este responsabila pentru corectitudinea informațiilor și datelor transmise în scris către SSG SECURITY, cât și de funcționarea datelor mobile/internet pe dispozitivul propriu. 

3.6.Persoanele care prezinta fapte înscrise în cazierul judiciar privind integritatea comportamentală a acestora, nu vor putea adera la proiect.


4.Descrierea regulilor de aderare la proiectul #GetHomeSafe

4.1.Proiectul #GetHomeSafe este creat de SSG SECURITY în parteneriat cu Erika Isac și Global Records și este prezentat publicului prin mediul online. 

4.2.Aderarea persoanelor interesate și obținerea informațiilor necesare încheierii unui contract cu SSG SECURITY se pot obține prin doua modalități:

4.2.1.Prin apelare către numărul unic SSG - 021/9921 și urmarea pașilor transmiși de call center, selectarea tastei 7 – unde veți auzi mesajul „Pentru serviciul Get Home Safe, apasă tasta 7!”; cât și „Pentru a fi preluat de un operator, apasă tasta 8!”,

4.2.2.Prin completarea formularului de pe site-ul gethomesafe.ro, ulterior fiind contactata de un reprezentant SSG pentru prezentare proiectului și încheierea contractului;

  

5.Descrierea condițiilor și documentelor necesare pentru a adera la proiectul #GetHomeSafe

5.1.După solicitarea de aderare la proiectul #GetHomeSafe prin una din modalitățile de mai sus, pentru încheierea contractului de monitorizare în cadrul proiectului, solicitantul trebuie să îndeplinească o serie de condiții și să prezinte anumite documente minime obligatorii.

5.2.Condițiile în baza cărora o tertă persoana poate adera la proiect sunt:

1.Să aibă vârstă minima de 14 ani, sens în care vă beneficia de proiect și vă putea semna contractul doar prin tutorele acesteia în conformitate cu legislația în vigoare;

2.Să aibă capacitate de folosință și capacitate de exercițiu prevăzute de legislația în vigoare, dovedita prin punerea la dispoziție a documentelor în acest sens;

3.Să nu aibă fapte înscrise în cazierul judiciar privind integritatea comportamentala;

4.Să puna la dispoziția SSG Security următoarele informații, dar fară a ne limita la, copie CI, număr telefon, zona/restaurante frecventate, cazier judiciar, poza de profil/plan american (selfie) cât și o poza cu întregul corp/plan întreg pentru a facilita recunoașterea de către agenții de intervenție, date despre persoana cu care vă merge la întălnire (număr telefon, număr înmatriculare mașină, poza de profil/plan american (selfie) cât și o poza cu întregul corp/plan întreg, ID instagram și facebook, date și informații cunoscute din anturajul acesteia, după caz);

5.Să puna la dispoziție date de identificare (nume/prenume, telefon, adresa domiciliului, adresa birou și funcția deținută pentru a fi ușor de identificat în caz de nevoie) ale persoanelor apropiate ce pot fi contactate în caz de eveniment, printre care enumeram dar fară a ne limita la, părinți, soț/sotie, iubit/iubita, frate/sora, bunic/bunica etc;

6.Să evite întâlnirile în zonele aglomerate și zonele unde semnalul de internet este scăzut și nu se poate pastra conexiunea cu call center-ul SSG Security, cum ar fi: parcări subterane, păduri etc.;

4.Să evite întâlnirea la domiciliul/reședința persoanei la care a fost invitata, conform legislației în vigoare SSG Security nu vă putea interveni în caz de eveniment în cadrul proprietății private ci doar în spațiul public;

5.Să comunice anterior deplasării la întâlnire către call center-ul SSG Security, locația întâlnirii, ora și datele de indentificare ale acesteia și ale persoanei cu care urmează a se întâlni;

6.Să schimbe locația în funcție de sfaturile dispecerului de serviciu, în sensul de a planifica întâlnirea în locuri unde securitatea este asigurata de către SSG Security, fapt ce facilitează o securitate și intervenție într-un timp mult mai scurt;

7.Să semneze acord GDPR și de imagine pentru folosirea datelor cu caracter personal în derularea contractului de monitorizare din cadrul proiectului #GetHomeSafe


5.3.Documentele în baza cărora o tertă persoana poate adera la proiect sunt:

1.Copie carte identitate;

2.Act constatator privind tutorele (pentru persoanele cu vârstă intre 14 – 18 ani);

3.Dovada capacității de folosință și de exercițiu (pentru persoanele cu vârstă intre 14 – 18 ani);

4.Cazier judiciar fară fapte înscrise privind integritatea comportamentala;

5.Fisa de cunoaștere completata olograf de către persoana solicitanta cu informațiile și datele prezentate la art. 5.2. de mai sus;


6.Păstrarea și arhivarea documentelor/informațiilor și pozelor:

6.1.Documentele/informațiile și pozele recepționate de SSG Security vor constitui anexa la contract și se păstrează până la data încetării contractului încheiat intre parti, ulterior acestea vor fi șterse/distruse, după caz, în conformitate cu Regulamentul GDPR.

6.2.Pozele pe suport electronic se șterg lunar.


7.Descrierea procedurii desfășurării proiectului #GetHomeSafe

7.1.După semnarea contractului, SSG Security îi vă comunica Beneficiarului care a devenit Utilizator, un număr unic de Call Center prin intermediul căruia vă comunica activ pe perioada derulării contractului de monitorizare, conform procedurii:

1.În momentul în care Utilizatorul vă stabili o întălnire cu o tertă persoana, acesta vă comunica coordonatele întâlnirii către call center-ul SSG;

2.În cazul în care dispecerul de serviciu constata că zona respectiva nu are acoperire de internet sau este o zona cu grad mare de risc conform Normelor IGPR privind coeficienții de criminalitate, vă recomanda utilizatorului o zona de întălnire unde i se vă putea oferi o securitate cu cel mai mic timp de intervenție;

3.Utilizatorul are obligația de a-și prioritiza viață și securitatea proprie și, după caz, vă transmite în scris către call center-ul SSG acceptarea propunerii locației de întălnire de către dispecer sau refuzarea noii locații;

4.După stabilirea locație și recepționarea de către call center a informațiilor/pozelor selfie și a întregului corp cu ținută utilizatorului și a persoanei care urmează se întâlnească, plus datele  privind tip/culoare/model mașină și nr. înmatriculare/nr telefon a persoanei care urmează să se întâlnească, cât și datele actualizate de la art. 5.2 pct. 4 și 5 din prezentul regulament. Utilizatorul poate transmite către numărul de Call Center SSG locația în timp real pe Whatsapp, cu timpul de distribuire maxim prevăzut de aplicație și se vă asigura să mențină datele mobile pornite (nu doar prin wi-fi) până ajunge înapoi în siguranță acasă, moment în care când vă comunica acest fapt prin whatsapp către call center-ul SSG;

5.SSG Security nu este responsabil pentru niciun eveniment/prejudiciu datorat lipsei de internet (date mobile)/ lipsa baterie sau defecțiune a dispozitivului (telefonului) Utilizatorului.

6.Pe perioada plecării de acasă către întălnire, utilizatorul are obligația de a actualiza locația în timp real (share live location) către call center-ul SSG;

7.În momentul în care ajunge la întâlnire, acesta vă comunica în scris către call center-ul SSG date de identificare (denumire restaurant, zona, etaj, strada/nr și orice detalii pentru o identificare ușoară în caz de eveniment);

8.În caz de eveniment, Dispecerul de serviciu comunica către echipajul de intervenție cel mai apropiat, locația și datele primite de la utilizator și, după caz, ghidează telefonic echipajul pentru identificarea utilizatorului iar în funcție de constatarea de la fata locului se vă contacta și politia, după caz;

9.Agentul de intervenție după identificarea utilizatorului, și în caz de nevoie, va însoți Utilizatorul până la un mijloc de transport (auto propriu/ taxi/ transport în comun/ metrou), sau după caz, predarea către organele de poliție.


8.Dispoziții finale:

8.1.Prezentul reglement reprezintă proprietatea intelectuala a SSG Security și intra sub incidenta Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

8.2.Prezentul reglement are caracter confidențial, difuzarea acesteia neautorizata de către salariații societății către terțe persoane intra sub incidenta angajamentului de confidențialitate și se sancționează conform legislației în vigoare.

8.3.Părțile au dreptul de a dezvălui informațiile confidențiale în măsura în care această dezvăluire se face pentru îndeplinirea / respectarea unei obligații legale.

8.4.Prezentul reglement poate fi completat/modificat de SSG Security oricând, oricând fară un acord în prealabil.